Asiaa asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta

Tiia Jyrkiäinen
15.8.2016

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus astui voimaan vuoden 2016 alusta. Nykyisen lakiuudistuksen myötä remontoitavassa kohteessa on tehtävä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli kohde on valmistunut ennen vuotta 1994.

Valtioneuvoston päätös 1380/1994 §3.
”Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.”

Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huomioitava, että:

  • Kartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.
  • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
  • Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin perehtynyttä henkilöä, jolla kartoituksen laatuun ja laajuuteen edellyttämä ammatillinen osaaminen.
  • Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkuna. Tällä varmistetaan, että asbestin määrä ja sijainti on dokumentoitu.
  • Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
  • Huomioithan, että kaikkia asbestipurkutöitä saa tehdä jatkossa vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija.

Asbestin kartoittaminen on tärkeä osa onnistunutta remonttia! Cotico Consult Mika Soranummi on pätevöitynyt asbesti- ja haitta-aineasiantuntija.

mika org

Mika Soranummi, missä asbestia on käytetty?

Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa (etenkin palo-ovissa), proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Koska asbesti kiellettiin?

Asbestin käytöstä rakennusmateriaaleissa luovuttiin 1988. Vuonna 1994 asbesti kiellettiin valtioneuvoston päätöksellä kokonaan. Laajinta asbestin käyttö Suomessa oli 1960- ja 1970 luvuilla.

Mitä terveydellistä vaaraa asbestille altistuminen aiheuttaa?

Vakavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää. Asbesti on viheliäinen, koska sairastuminen ei tapahdu heti vaan n. 10-40 vuotta altistumisesta. Altistuminen aiheutuu hengitettäessä asbestihiukkasia esimerkiksi, jos ilmavirta pöllyttää rikkonaista asbestia. Varomattomasti rakenteita käsiteltäessä saattaa asbestia päästä leviämään hengitysilmaan ja saastuttaa näin ympäristön. Pahimmillaan asbesti voi levitä koko taloyhtiön asuntoihin, jos esimerkiksi ilmanvaihtokanavia ei ole tukittu purkutyön ajaksi oikein.

Miksi sitten asbestia käytettiin, jos se on terveydelle haitallinen?

Asbestia on käytetty sen kestävyys- ja palonesto-ominaisuuksien vuoksi. Asbesti on lisännyt materiaalin palonkestävyyttä, lämmönkestävyyttä, kulutuksenkestävyyttä ja kitkankestävyyttä. Hyvien käyttöominaisuuksien lisäksi asbesti oli materiaalina edullista ja helppokäyttöistä, mikä lisäsi sen käyttöä.

Olet nyt sertifioitunut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, mitä se tarkoittaa?

Olen suorittanut RATEKO:n järjestämän koulutuksen, suorittanut hyväksytysti tentin sekä näyttökokeen ja minulla on VTT:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaatti. Minulla on siis pätevyys ja valtuudet toimia kartoittajana, rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana, niiden valvojana ja asiantuntijana. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus voidaan tehdä joko koko kiinteistöön taloyhtiössä tai yksittäisiin saneerauskohteisiin. Asbestin lisäksi kartoituksessa huomioidaan myös muut haitta-aineet, kuten raskasmetallit, PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt

Tuleeko kartoituksesta kirjallinen dokumentti?

Laadin kartoituksesta kiinteistökatselmuksen sekä tutkittujen materiaalinäytteiden pohjalta raportin. Raportissa on kirjattuna mahdollisen asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyäväisyys purettaessa, toimenpide-ehdotus purkutapaan sekä laboratoriossa tutkittujen näytteiden analyysivastaus. Asbestikartoitus on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen purkutöiden aloittamista, jopa jo siinä vaiheessa kun remonttiin päädytään ryhtyä. Coticolla me luonnollisesti huolehdimme asbestikartoituksesta osana kokonaispalvelua.

Voisin vielä loppuun todeta, että on erittäin tärkeää ennen varsinaiseen korjaus-/purkutyöhön ryhtymistä selvittää mahdollinen asbestin olemassaolo. Mikäli asbestia löytyy, pitää asbestin purkutyö suorittaa lain vaatimalla tavalla niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Kysy lisää Mikalta!

Rakennusmestari
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-22186-33-16
mika.soranummi@cotico.fi
0505676887

 

Aiheesta lisää